celeste fundacja

Człowiek. Jakość. Innowacja. Praca.
celeste fundacja

celeste fundacja

Tworzymy lepsze jutro. Dzisiaj.

Realizacja projektu PFRON


Fundacja Celeste realizuje zadanie publiczne współfinansowane ze środków PFRON.

Konkurs 2/2016 pn. „Kurs na samodzielność - zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym”. Tytuł projektu –„Od aktywności do samodzielności: program kompleksowej rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej. Druga edycja”.

Projekt jest realizowany w okresie 01.04.2017-31.03.2018 r., na terenie Domu Pomocy Społecznej w Zgierzu, mieszczącego się przy ul. Chełmskiej 16/18.

Beneficjenci projektu to osoby niepełnosprawne, które są mieszkańcami DPS-u. Oferta rehabilitacyjna proponowana w projekcie jest dostosowana do potrzeb odbiorców, co zostanie określone w ich Indywidualnym Planie Działania.

W ramach programu oferowanego w projekcie mieszkańcy DPS-u będą korzystać z szerokiego zakresu rehabilitacji o charakterze ruchowym i fizykalnym, rehabilitacji społecznej, zajęć komputerowych, wyjazdowych zajęć integracyjno-turystycznych oraz warsztatów i indywidualnego wsparcia z zakresu rozwijania umiejętności poznawczych i społecznych. Zajęcia stacjonarne będą odbywały się od poniedziałku do soboty.

Działania realizowane w ramach projektu uzupełniają i wspierającą proces dotychczasowej rehabilitacji, wraz z terapią prowadzoną stale w placówce. Ma to przyczynić się do wzrostu skuteczności podjętych działań rehabilitacyjnych, mających doprowadzić do usamodzielnienia mieszkańców oraz wchodzenia w trwałe relacje z otoczeniem.

partnerzy fundacji

strony internetowe łódź