celeste fundacja

Człowiek. Jakość. Innowacja. Praca.
celeste fundacja

celeste fundacja

Tworzymy lepsze jutro. Dzisiaj.

Wolontariat

Wolontariat to forma pomocy innym, a  jednocześnie okazja do zdobycia nowej wiedzy, umiejętności i ciekawego doświadczenia. Angażując się w działalność charytatywną, można poznać i lepiej zrozumieć sytuację ludzi znajdujących się w trudnym momencie życia lub wykluczonych społecznie, z powodu choroby i niepełnosprawności. Wolontariat daje możliwość bezinteresownego niesienia pomocy, uczy wrażliwości i otwarcia na potrzeby drugiego człowieka.

Fundacja Celeste zaprasza do współpracy wolontariuszy.

Poszukujemy ludzi, którzy chcą zmieniać świat, wspierać potrzebujących oraz rozwijać siebie. Jeśli chcesz poszerzać własne kompetencje i zdobywać nowe doświadczenia­ – doskonale trafiłeś.  Do zadań wolontariusza może należeć: opieka nad osobami starszymi i chorymi, które przebywają w ośrodku opiekuńczym, prace administracyjno-biurowe, udział w zbiórkach charytatywnych, wspieranie działań związanych z tworzeniem miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych w przedsiębiorstwach społecznych oraz promocja działań Fundacji. Zapewniamy zdobycie doświadczenia zawodowego, a także wsparcie wykwalifikowanego grona specjalistów.

Zgłoszenia w formie CV i listu motywacyjnego prosimy przesyłać na adres fundacja@celeste.pl z dopiskiem „wolontariat”.

partnerzy fundacji

strony internetowe łódź