celeste fundacja

Człowiek. Jakość. Innowacja. Praca.
celeste fundacja

celeste fundacja

Tworzymy lepsze jutro. Dzisiaj.

IV edycja konferencji


08 listopada 2017 r. Uniwersytet Medyczny w Łodzi wraz z Fundacją Łódź Akademicka organizuje już po raz czwarty konferencję „Niepełnosprawni na rynku pracy”.

"W tegorocznej edycji podejmowany będzie temat wsparcia psychologicznego oraz mentorskiego dla osób z niepełnosprawnościami. Diagnozowana konieczność wsparcia w obszarze psychologicznym osób  z niepełnosprawnościami przekłada się na zwiększone szanse na rynku pracy.

Celem konferencji jest również umożliwienie osobom niepełnosprawnym bezpośredniego spotkania z pracodawcami oraz dostępu do udziału w działaniach, które zwiększą ich szansę na znalezienie właściwej dla siebie pracy, praktyki czy stażu. Ponadto organizatorzy chcę promować najbardziej rozwojowe i przedsiębiorcze firmy, tworzące nowe miejsca pracy na terenie kraju, ale również te których produkty dotyczą szeroko rozumianej niepełnosprawności, rehabilitacji oraz opieki zdrowotnej skierowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Konferencja będzie okazją do tego, aby w szerokim gronie specjalistów rozmawiać
o problemach osób z niepełnosprawnościami. Szczególnie debatować o szeroko rozumianym rynku pracy. Trzy dotychczasowe edycje konferencji cieszyły  się dużym zainteresowaniem, co świadczy o randze problemu, który został podjęty. Konferencja to również okazja do spotkania  i wysłuchania wykładów osób, które swoją niepełnosprawność „przekuły” w sukces  i pokazały, że ich determinacja i siła charakteru mogą pokonać wszystkie przeciwności losu.

Konferencja „Niepełnosprawni na rynku pracy” to szereg wykładów, debat oraz prelekcji, ale to również Giełda Pracy, którą organizujemy wspólnie z Polską Organizacją Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

Organizatorzy liczą na ok. 200 uczestników, którymi będą osoby niepełnosprawne, pełnomocnicy uczelni wyższych ds. osób niepełnosprawnych, pracodawcy, studenci oraz szerokie grono zainteresowane tematyką osób niepełnosprawnych.

W tym roku zachęcamy Pełnomocników uczelni wyższych ds. osób niepełnosprawnych do udziału w Zjeździe Pełnomocników w dniu 7 listopada. Tematem przewodnim będzie USTAWA 2.0 – Prawo o Szkolnictwie Wyższym".

http://niepelnosprawni.lodzakademicka.pl/


Program konferencji

http://niepelnosprawni.lodzakademicka.pl/program/

Organizatorzy

partnerzy fundacji

strony internetowe łódź