celeste fundacja

Człowiek. Jakość. Innowacja. Praca.
celeste fundacja

celeste fundacja

Tworzymy lepsze jutro. Dzisiaj.

Dla mediów


INFORMACJA O FUNDACJI
 
Fundacja Celeste powstała w 2014 roku, a jej misją jest nieustanne podnoszenie jakości życia ludzi oraz troska o ich zdrowie, w szczególności mentalne. Fundacja niesie wsparcie tym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej z powodu choroby lub niepełnosprawności.


Wizja Fundacji Celeste to świat bez barier, w którym wszyscy mają równe szanse oraz mogą realizować swoje potrzeby, zainteresowania, pragnienia i marzenia, a także rozwijać się zawodowo, niezależnie od warunków w jakich się znaleźli oraz stanu zdrowia.


Kluczowe wartości Fundacji Celeste to: człowiek, jakość, innowacja oraz praca. Człowiek, jego potrzeby i problemy, są dla nas punktem wyjścia we wszystkim, co robimy. Naszym motywem przewodnim jest jakość. Przedkładamy jakość ponad ilość. Sięgamy po nowatorskie rozwiązania trudnych problemów. Śmiało przekraczamy istniejące granice, aby skutecznie przełamywać bariery społeczne. Wierzymy w wartość pracy. Chcemy, żeby rynek pracy był przyjazny dla wszystkich. Ciężko pracujemy, aby osiągnąć wyznaczone cele.


Cele statutowe Fundacji Celeste to m.in.: prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym, starszym, chorym a także pozostałym wykluczonym społecznie oraz ich bliskim, aktywizacja społeczna i zawodowa oraz działania charytatywne; propagowanie modelu przedsiębiorstwa społecznego; doskonalenie systemu edukacji, krzewienie oświaty; rozbudzanie w dzieciach i młodzieży trwałego zainteresowania nauką i walką z dyskryminacją.


Fundacja Celeste prowadzi wiele działań społecznych oraz wdraża innowacje, mające na celu skuteczne rozwiązywanie trudnych problemów społecznych. Pomaga bezpośrednio osobom chorującym i niepełnosprawnym, starszym oraz pozostałym wykluczonym społecznie i ich bliskim. Realizuje projekty społeczne mające na celu aktywizację osób niepełnosprawnych, ułatwiające im powrót na rynek pracy. Tworzy miejsca pracy dostosowane do indywidualnych potrzeb osób niepełnosprawnych. Wspiera inne organizacje, które pomagają osobom chorującym i niepełnosprawnym oraz przedsiębiorstwa społeczne.


www.celeste.pl

 

 


Warning: Division by zero in /alt/home/webmaster.trifoglio/www/domeny/celeste.pl/pliki_strony/bloki.php on line 174

Warning: Division by zero in /alt/home/webmaster.trifoglio/www/domeny/celeste.pl/pliki_strony/bloki.php on line 175

partnerzy fundacji

strony internetowe łódź