celeste fundacja

Człowiek. Jakość. Innowacja. Praca.
celeste fundacja

celeste fundacja

Tworzymy lepsze jutro. Dzisiaj.

O Fundacji

Nasza misja

Misją Fundacji Celeste jest nieustanne podnoszenie jakości życia ludzi oraz troska o ich zdrowie, w szczególności mentalne.

Fundacja niesie pomoc tym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej z powodu choroby i niepełnosprawności.

 

Nasza wizja

Pragniemy żyć w świecie bez barier, w którym wszyscy ludzie mają równe szanse oraz mogą realizować swoje potrzeby, zainteresowania, pragnienia i marzenia, a także rozwijać się zawodowo, niezależnie od warunków w jakich się znaleźli oraz stanu zdrowia.


Nasze cele

Fundacja realizuje swoje cele statutowe, m.in:

  • prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie pomocy dzieciom, młodzieży, dorosłym, w tym osobom niepełnosprawnym, starszym, chorym oraz pozostałym wykluczonym społecznie, a także ich rodzinom i bliskim oraz działań charytatywnych;
  • udzielanie pomocy osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej;
  • propagowanie modelu przedsiębiorstwa społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem firmy społecznej, jako skutecznego narzędzia w tworzeniu miejsc pracy dla osób, które z powodu niepełnosprawności i choroby znalazły się na marginesie społeczeństwa;
  • doskonalenie systemu edukacji, krzewienie oświaty, rozbudzanie w dzieciach i młodzieży trwałego zainteresowania nauką i walką z dyskryminacją;
  • promocja i profilaktyka zdrowia w ujęciu holistycznym – człowiek jako całość bio-psycho-społeczna;
  • realizacja usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

partnerzy fundacji

strony internetowe łódź