celeste fundacja

Człowiek. Jakość. Innowacja. Praca.
celeste fundacja

celeste fundacja

Tworzymy lepsze jutro. Dzisiaj.

Zespół

Jesteśmy grupą profesjonalistów i pasjonatów, bezgranicznie oddanych temu, w co wierzymy i niestrudzenie dążących do osiągnięcia wyznaczonych celów. Tworzymy interdyscyplinarny, zgrany zespół ludzi, którzy łączą osobiste zaangażowanie z profesjonalnym działaniem na rzecz osób potrzebujących.

Wierzymy, że każdy człowiek ma prawo do życia, zdrowia, wolności, szacunku, decydowania o własnym losie, równości szans, aktywności zawodowej, osobistego szczęścia oraz realizacji swoich marzeń. Naszym zadaniem jest niesienie pomocy osobom chorujacym i niepełnosprawnym, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.

W naszych działaniach kierujemy się innowacyjnością, nieustannym doskonaleniem i nieszablonowym podejściem do rozwiązywania trudnych problemów społecznych, tam gdzie standardowe działania okazały się niewystarczające i nieskuteczne. Pragniemy żyć w świecie bez barier, dlatego staramy się zmieniać go na lepsze. Rozumiejąc, że nie na wszystko w życiu mamy wpływ, nasze działania koncentrujemy całkowicie na tym, co zmienić możemy.

Kochamy ludzi. Kochamy życie.

 

Zarząd Fundacji Celeste

Radosław Niedźwiedzki – Prezes Zarządu


Warning: Division by zero in /alt/home/webmaster.trifoglio/www/domeny/celeste.pl/pliki_strony/bloki.php on line 174

Warning: Division by zero in /alt/home/webmaster.trifoglio/www/domeny/celeste.pl/pliki_strony/bloki.php on line 175

partnerzy fundacji

strony internetowe łódź