celeste fundacja

Człowiek. Jakość. Innowacja. Praca.
celeste fundacja

celeste fundacja

Tworzymy lepsze jutro. Dzisiaj.

Od ignoranta do eleganta


18 kwietnia restauracja Biedermeier Bistro znajdująca się w Parku Kulturowym Miasto Tkaczy w Zgierzu przy ul. Ks. Rembowskiego 1, na krótką chwilę zamieniła się w plan filmowy. Uczniowie z gimnazjum nr 3 im. Adama Mickiewicza w Zgierzu wraz z towarzyszącą im nauczycielką nagrywali film promujący dobre maniery pt. „Od ignoranta do eleganta”. Postać głównego bohatera została wykreowana na wzór  brytyjskiego aktora i reżysera kina niemego – Charliego Chaplina.

Fundacja Celeste chętnie wspiera lokalne inicjatywy związane z kulturą, sztuką i tradycją.

partnerzy fundacji

strony internetowe łódź