celeste fundacja

Człowiek. Jakość. Innowacja. Praca.
celeste fundacja

celeste fundacja

Tworzymy lepsze jutro. Dzisiaj.

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych


Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych (TPN) z siedzibą w Łodzi jest organizacją pozarządową działającą od 1992 roku. Misją TPN  jest wspieranie i towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem.


Po dwudziestu pięciu latach działalności TPN dysponuje stale rozbudowującą się ofertą wsparcia, przede wszystkim skierowaną do osób cierpiących na zaburzenia psychiczne, w szczególności osób chorujących na schizofrenię oraz pokrewne typy zaburzeń. Dla tej grupy osób TPN stworzył system placówek o zróżnicowanym profilu działania. W zależności od potrzeb osoba potrzebująca pomocy może uzyskać całodobowe wsparcie, o różnym stopniu intensywności. Osoby mieszkające we własnych domach mogą skorzystać z opieki o charakterze dziennym lub skorzystać z pomocy udzielanej w miejscu zamieszkania.


Ważnym elementem podejmowanych przez TPN działań, jest aktywizacja zawodowa. Możliwość podjęcia pracy dla wielu osób jest kluczową kwestią warunkującą powrót do normalności i przeciwdziałania wykluczeniu, co niektórzy mądrze nazywają inkluzją społeczną. Z tego powodu pierwsze miejsca pracy dla osób chorujących zostały utworzone w 1995 roku, a od 2012 roku prowadzone są dodatkowo dwa zakłady aktywności zawodowej.


Fundacja Celeste ściśle współpracuje z Towarzystwem Przyjaciół Niepełnosprawnych, w szczególności w zakresie działań związanych z tworzeniem miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych w ramach przedsiębiorstw społecznych.


Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej TPN:

www.tpn.org.pl

partnerzy fundacji

strony internetowe łódź