celeste fundacja

Człowiek. Jakość. Innowacja. Praca.
celeste fundacja

celeste fundacja

Tworzymy lepsze jutro. Dzisiaj.

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Fundacja Celeste w ramach prowadzonej działalności świadczy również nieodpłatną pomoc prawną. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej (Ministerstwo Sprawiedliwości). Porady udzielane są przez adwokatów i radców prawnych.

Z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego mogą skorzystać wszystkie osoby, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (poprzez złożenie stosownego oświadczenia).

Osoby uprawnione otrzymają pomoc prawną w każdej dziedzinie prawa za wyjątkiem spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. W punktach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zainteresowani otrzymają wsparcie w samodzielnym rozwiązaniu problemu. Zostaną poinformowani o przysługujących im uprawnieniach lub spoczywających na nich obowiązkach (poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego).

Każdorazowo, staramy się podejść indywidualnie do przedstawionego problemu i w sposób rzetelny wyjaśnić istotę problemu. Porady udzielane są przez doświadczonych radców prawnych oraz adwokatów, którzy uczestniczą w poradnictwie prawnym, prowadzonych punktach bezpłatnych porad prawnych na podstawie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej od 2016 roku, a zatem gwarantują najwyższą jakość i posiadają bogate doświadczenie w realizacji tych zadań.

W 2022 roku Fundacja Świadczy pomoc prawną na terenie :

1. powiatu Kutnowskiego - Urząd Miejski w Krośniewicach, ul. Poznańska 5, 99-340 Krośniewice.  Poradnictwo jest świadczone od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 - 12.30. Zapisy i informacje :  tel.  537 449 098, e-mail: npp@powiatkutno.eu

2. Miasta Łodzi - Budynek UMŁ ul. Piotrkowska 104 oraz budynek UMŁ ul. Piotrkowska 153. Poradnictwo jest świadczone w poniedziałki, środy, czwartki oraz piątki w godzinach 12.00 - 16.00, a także we wtorki w godzinach 13.00-17.00. Zapisy i informacje : tel. 42 638 44 44.

3. Miasta Skierniewice - Urząd Miasta Skierniewice, ul. Senatorska 12, pokój nr 2. Poradnictwo jest świadczone od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 12.00 Zapisy i informacje : tel. 46 834-51-77

Jednocześnie informujemy, że w każdym ww. punktów porady udzielane są na miejscu bądź zdalnie (telefonicznie), po wcześniejszym umówieniu spotkania.

partnerzy fundacji

strony internetowe łódź