celeste fundacja

Człowiek. Jakość. Innowacja. Praca.
celeste fundacja

celeste fundacja

Tworzymy lepsze jutro. Dzisiaj.

Projekt pt.: TRANSFER: innowacyjny program przeniesienia usług psychiatrycznych z instytucji do środowiska. II etap - testowanie modelu, jest realizowany w wyniku rozstrzygnięcia konkursu nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-014/1, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Partnerstwo realizujące projekt TRANSFER:

Lider: Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych

Partnerzy:

  • Fundacja Celeste
  • Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”
  • Stowarzyszenie Rodzin Działających na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Dla Rodziny”

 

Okres realizacji projektu: 01 października 2018 – 30 września 2021

 

Celem głównym projektu TRANSFER jest poprawa jakości działań w obszarze zdrowia psychicznego poprzez przetestowanie środowiskowego Modelu leczenia i rehabilitacji osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi, zakładającego poprawę dostępności, zakresu i skuteczności usług psychiatrycznych w powiatach: miejskim Łódzkim i Zgierskim. Projekt jest skierowany do osób: cierpiących na zaburzenia ze spektrum schizofrenii i zaburzenia afektywne, zaburzenia otępienne, uzależnionych - od alkoholu i innych substancji zmieniających świadomość, zgodnie z aktualnymi trendami demograficznymi, epidemiologicznymi i społecznymi.

 

W ramach projektu TRANSFER Fundacja Celeste współpracuje z Liderem w organizacji i realizacji programu szkoleniowo-stażowego dla osób z chorobami i zaburzeniami psychicznymi w Centrum Aktywizacji Zawodowej - restauracja Powidok w Łodzi.

Aktywizacja zawodowa jest jednym z kluczowych elementów powrotu osób chorujących psychicznie do samodzielnego i satysfakcjonującego życia w społeczeństwie.

W CAZ Powidok uczestnicy projektu zdobywają wiedzę i doświadczenie jako pomoc kuchni w prestiżowej restauracji zlokalizowanej w sercu Łodzi – przy Placu Wolności 8.

Przy wsparciu opiekunów, psychologa i pozostałego personelu projektu – na koniec programu szkoleniowo-stażowego w CAZ Powidok - uczestnicy ruszają na otwarty rynek pracy z nowymi kompetencjami i motywacją do podjęcia samodzielnego zatrudnienia.

 


Projekt TRANSFER: innowacyjny program przeniesienia usług psychiatrycznych z instytucji do środowiska.

II etap - testowanie modelu

partnerzy fundacji

strony internetowe łódź