celeste fundacja

Człowiek. Jakość. Innowacja. Praca.
celeste fundacja

celeste fundacja

Tworzymy lepsze jutro. Dzisiaj.

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

10 października obchodziliśmy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego, który został ustanowiony przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego w 1992 roku. Coroczne obchody mają na celu zwrócenie uwagi na problematykę zdrowia psychicznego, rozpowszechnienie wiedzy na ten temat, poszerzanie świadomości oraz pomoc osobom chorującym. Z każdym rokiem coraz więcej osób zmaga się z zaburzeniami psychicznymi, dlatego należy podkreślić rangę tego wydarzenia.

W tym roku łódzkie obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego zostały zorganizowane przez Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” oraz Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych. Inauguracja wydarzenia w postaci konferencji odbyła się w Galerii Artystycznej Łódzkiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych przy ul. Piotrkowskiej 17 w Łodzi.

Po uroczystym otwarciu został szerzej przedstawiony projekt pt.: TRANSFER: innowacyjny program przeniesienia usług psychiatrycznych z instytucji do środowiska, którego liderem jest Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych, a partnerami Fundacja Celeste, Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” oraz Stowarzyszenie Rodzina Działających na rzecz Zdrowia Psychicznego „Dla Rodziny” . Celem projektu jest poprawa jakości działań w obszarze zdrowia psychicznego poprzez przetestowanie środowiskowego modelu leczenia i rehabilitacji osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi, zakładającego poprawę dostępności, zakresu i skuteczności usług psychiatrycznych w powiatach: miejskim Łódzkim i Zgierskim. Po prezentacji Prezes Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych Pani Agnieszki Niedźwiedzkiej, goście mogli wysłuchać wykładu psychiatry prof. dr nauk medycznych Tadeusza Pietrasa na temat zdrowia psychicznego oraz sytuacji osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.

Podczas konferencji odbył się także panel dyskusyjny, podczas którego została poruszona kwestia deinstytucjonalizacji usług psychiatrycznych w projekcie „Transfer”. Swoją obecnością zaszczycili nas: Prezes Stowarzyszenia Wsparcia Społecznego „Ja-Ty-My” oraz Łódzkiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych pan Tomasz Musielski, Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej pani Anna Mroczek, pan Piotr Chuchler - Prezes Stowarzyszenia Rodzin „Rodzina”, Prezes Fundacji Celeste pan Michał Woldan pani Marzena Bednarkiewicz – Członek Zarządu TPN, pani Katarzyna Jezierska – Skarbnik TPN, Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z chorobą Alzheimera – pani Maja Maciaszczyk – Bednarek oraz pani Agnieszka Kwaśniewska – koordynator projektów TPN i Fundacji Celeste.

Po panelu dyskusyjnym na placu Wolności odbyło się uroczyste przejście przez drzwi w ramach akcji „Schizofrenia - Otwórzcie Drzwi”. Kolejnymi punktami programu były: prezentacja projektu „Ocena kondycji psychicznej”, wykład lekarza psychiatry dr Ewy Patury-Szost  na temat „Wsparcia środowiskowego osób chorych psychicznie” czy pogadanka profilaktyczna „Jak dbać o kondycję psychiczną”.

partnerzy fundacji

strony internetowe łódź