celeste fundacja

Człowiek. Jakość. Innowacja. Praca.
celeste fundacja

celeste fundacja

Tworzymy lepsze jutro. Dzisiaj.

Wystawa w Urzędzie Marszałkowskim

26 lutego o godzinie 12:00 odbyła się IV sesja Sejmiku Województwa Łódzkiego. W czasie jej trwania przed salą obrad Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego zostały wyeksponowane wybrane obrazy zgłoszone w ramach konkursu plastycznego zorganizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych pod hasłem „Jak widzę wolność – czym jest dziś dla mnie”.

Na początku obrad przewodnicząca Sejmiku Województwa Łódzkiego Pani Iwona Koperska powitała Prezes Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych Panią Agnieszkę Niedźwiedzką i przybliżyła tematykę naszej wystawy. Podczas wystawy obecny był Marszałek Województwa Łódzkiego Pan Robert Baryła oraz Dyrektor Kancelarii Sejmiku Województwa Łódzkiego Pan Włodzimierz Stanek. Wszystkie zaprezentowane przez nas prace wzbudziły duże zainteresowanie i cieszyły się niezwykle pozytywnym odbiorem. Jesteśmy wdzięczni za możliwość zorganizowania wystawy i przybliżenia władzom naszego miasta sztuki osób z niepełnosprawnością.

partnerzy fundacji

strony internetowe łódź