celeste fundacja

Człowiek. Jakość. Innowacja. Praca.
celeste fundacja

celeste fundacja

Tworzymy lepsze jutro. Dzisiaj.

Wystwa w Urzędzie Miasta Łodzi

6 lutego o godzinie 9:00 odbyła się V sesja Rady Miejskiej. Przed Dużą Salą Obrad Urzędu Miasta Łodzi miała miejsce wystawa obrazów zgłoszonych w wojewódzkim konkursie plastycznym zorganizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych pod hasłem „Jak widzę wolność – czym jest dziś dla mnie”. Fundacja Celeste jest jednym z patronów tego wyjątkowego konkursu.

Po rozpoczęciu obrad Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi Pan Marcin Gołaszewski oraz Prezes Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych Pani Agnieszka Niedźwiedzka udzielili krótkiego wywiadu na temat idei konkursu plastycznego skierowanego dla osób z niepełnosprawnością, ich sztuki oraz nadesłanych prac i różnorodnego podejścia do tematu. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowanych i niezwykle pozytywnym odbiorem.
Cieszymy się, że mogliśmy zaprezentować te niezwykłe obrazy i promować talent uzdolnionych ludzi.
 

partnerzy fundacji

strony internetowe łódź