celeste fundacja

Człowiek. Jakość. Innowacja. Praca.
celeste fundacja

celeste fundacja

Tworzymy lepsze jutro. Dzisiaj.

PFR 2.0 - Informacja

Fundacja Celeste uzyskała w ramach programu rządowego: "Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju 2.0. dla Mikro, Małych i Średnich Firm", wsparcie w postaci subwencji finansowej. Wsparcie zostało udzielone przez Polski Fundusz Rozwoju SA.

partnerzy fundacji

strony internetowe łódź