celeste fundacja

Człowiek. Jakość. Innowacja. Praca.
celeste fundacja

celeste fundacja

Tworzymy lepsze jutro. Dzisiaj.

Dom Pomocy Społecznej w Zgierzu


Dom Pomocy Społecznej w Zgierzu (ul. Chełmska 16/18) prowadzony przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych, na zlecenie Powiatu Zgierskiego, posiada 99 miejsc statutowych dla osób  przewlekle somatycznie chorych. Oferuje również pobyty w trybie pełnej odpłatności.

Wszyscy mieszkańcy DPS-u otoczeni są profesjonalną, całodobową i dostosowaną do indywidualnych potrzeb opieką. Dom świadczy usługi w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńczych oraz wspomagających.

Dom położony jest w malowniczej, leśnej okolicy ze zdrowym mikroklimatem, sprzyjającym rehabilitacji i wypoczynkowi.

Fundacja Celeste nieustannie prowadzi działania mające na celu podnoszenie jakości życia mieszkańców tej placówki.

W celu zapoznania się z ofertą, zachęcamy od odwiedzenia strony internetowej DPS w Zgierzu:

www.dpszgierz.pl

 

partnerzy fundacji

strony internetowe łódź