celeste fundacja

Człowiek. Jakość. Innowacja. Praca.
celeste fundacja

celeste fundacja

Tworzymy lepsze jutro. Dzisiaj.

Człowiek

Człowiek, jego potrzeby i problemy, są dla nas punktem wyjścia we wszystkim, co robimy.

Ludzie stanowią dla nas największą wartość, dlatego nieustannie staramy się podnosić jakość ich życia. Wierzymy, że każdy człowiek ma prawo do życia, zdrowia, wolności, szacunku, decydowania o własnym losie, równości szans, rozwoju zawodowego, osobistego szczęścia oraz realizacji swoich marzeń. Osoby cierpiące i pokrzywdzone potrzebują pomocnej dłoni i wsparcia ze strony innych ludzi. Warto pomagać tym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji z powodu choroby lub niepełnosprawności.

partnerzy fundacji

strony internetowe łódź